לחלוקה לסלילים קטנים, להעברת מדבקות מקוטר לקוטר, לספירת מדבקות, לביקורת טיב מדבקות.

לחיתוך מדבקות לאורך, לחירוץ  מדבקות, לסימון מדבקות.​

פתרונות גלילה וספירת מדבקות

פתרונות גלילה וספירת מדבקות

RRC330

שולחן גלילה לקוטר סליל עד 330 מ"מ.

לגלילת מדבקות מסליל לסליל

לספירת מדבקות

לביקורת טיב מדבקות.

מתקן נוח ביותר לעבודה, צירים אנכיים.

מגוון אפשרויות של קוטרי טבור.

בתמונה משמאל ציר מוסר  נשלף "3

עם אביזר מתיחות מתכווננת.

הציר מימין הוא ציר אוסף לטעינה

ולשחרור מהירים. מהירות מתכווננת.

בשני הצדדים ניתן לשנות את הקוטר.

כולל מונה PRESET, עוצר בכמות המותקנת,

מגוון של צירים, אפשרויות שונות של

מונים וסנסורים.

נתאים את המכשיר לצרכים שלך.

פתרון למתקן גלילה וספירה זול

מיועד לתדירות עבודה  נמוכה.

כולל מונה PRESET

ציר אוסף קל שינוי,

ציר מוסר פשוט.

פתרון למתקן גלילה וספירת מדבקות צירים אופקיים.

עושה שימוש במגוללים גדולים

של LABELMATE  לקוטר 300 מ"מ.

מגולל מוסר UCAT1

מגולל אוסף CAT3

עם יחידת מונה PRISET  מקורית.

צירים לטעינה ושחרור מהיר "3

תוצרת LABELMATE

כאופציה, ניתן להוסיף בין שני המגוללים

מתקן לחיתוך SLITTER

 

ניתן להזמין גם את המתקנים הסטנדרטיים של LABELMATE  S-100S S-200S

אפשרות לשלוב של סליטר (לחיתוך) ואופציה למונה. קטלוג ישלח לכל דורש.

שולחן גלילה דו כיווני לבקורת טיב מדבקות.

בר-אות מערכות Bar-Ot-Systems

בר-אות מערכות

Bar-Ot-Systems

לפרטים נוספים: 054-6372434

054-6372434​